Az Információ és társadalom tárgy tematikája

(2006)

 

1. Információ, természet és társadalom

1.1. Anyag, energia, információ

1.2. Információ és társadalom

1.3. Az információ és az ember szimbólumalkotó képessége

1.4. Az információ fogalmának értelmezései

1.5. Az információk csoportosítása

1.6. Az információ szerepe az ember világában

 

2. Matematikai információelmélet

2.1. A matematikai információfogalom

2.2. Az információmennyiség meghatározása

2.3. Bináris logika

2.4. Kódolás

 

5. Információ és kommunikáció a társadalomban

5.1. Az információfeldolgozás biológiai alapjai

5.2. Az állatok információs kapcsolatai és jelhasználata

5.3. Antropogenezis

5.4. Kulturális és technikai evolúció

 

6. A nyelvhasználat és a beszédkommunikáció

6.1. A nyelv információközlési funkciói

6.2. A nyelvi jel

6.4. A beszédfolyamat

 

7. Írás, könyvnyomtatás, olvasás

7.1. Az írásbeliség társadalmi hatásai

7.2. Az írás kialakulása

7.3. Az olvasás

7.4. A könyvnyomtatás társadalmi hatásai

 

8. Az elektromosságon alapuló távközlés, a hang- és a képrögzítés, a tömegkommunikáció

8.1. A Marconi-konstelláció kibontakozása

8.2. A tömegkommunikáció és a média

8.3. Médiaelméletek

 

9. A számítógépes forradalom – a kezdetektől a mainframe-ig

9.1. Korai számoló gépezetek: Blaise Pascal, Gottfried W. von Leibniz, Wilhelm Schickard, John Napier

9.2. Charles Babbage, Ada Byron és az Analitical Engine

9.3. Herman Hollerith tabulátorgépétől Howard Aiken elektromechanikus számítógépéig

9.4. Számítógép-fejlesztések a 2. világháború alatt – az ENIAC és Neumann János

9.5. A mainframe-korszak

 

10. A számítógépes forradalom – a számítógép metamorfózisa

10.1. J. C. R. Licklider és az ember-számítógép szimbiózis

10.2. Kemény János és a BASIC

10.3. Douglas C. Engelbart és az Augmentation Research Center

10.4. Az első személyi számítógépek – grafikus felhasználói felület

 

11. Információrobbanás, hipertext, multimédia, internet és a virtuális világkönyvtár

11.3. Vannevar Bush és a memex koncepciója

11.4. Hipertext, multimédia és hipermédia

11.5. Internet

11.6. A World Wide Web

 

12. Az információs társadalom

12.2. Az információs társadalom kezdetei

12.4. Az információs társadalom ismérvei

 

13. Jövőperspektívák

14.1. A jövő tanulmányozása

14.2. Az infokommunikációs technológia fejlődési trendjei

14.3. A tanulás forradalma: a hipertanulás